Clausura del Centenari del Centre Catequístic de Sant Miquel

Ahir capvespre es va celebrar la clausura del centenari del Centre Catequístic de Sant Miquel amb una Eucaristia que va presidir el bisbe Francesc. Així mateix, l’Ajuntament de Ciutadella va inaugurar una placa en record del centenari del Centre i de la seva contribució a l’educació de la joventut.

Des dels seus inicis el Centre Catequístic de Sant Miquel ha desenvolupat una obra d’educació integral molt completa, amb el servei catequètic, la formació en valors, les activitats culturals, esportives i lúdiques que ofereix als nostres fillets i joves. Un servei que segueix ben viu gràcies a la gran dedicació i implicació de moltes persones al llarg de tots aquests anys: directors, consiliaris, membres del consell, catequistes i responsables de les diferents activitats.