Comunicat- ACTIVITATS PARROQUIALS A LA FASE 4

Benvolguts diocesans: Lamentablement la situació sanitària de Menorca està
empitjorant, cosa que ha portat al Govern Balear a declarar el nivell 4 d’alerta
sanitària, és a dir, “risc extrem”. Així es contempla en el decret de Consell de Govern
del Govern Balear (publicat al BOIB de 16-1-2021).
En relació amb les activitats habituals que desenvolupem en les nostres parròquies i
comunitats això suposa:

1.- CULTE: La capacitat dels llocs de culte es manté en el 30%. En aquestes
circumstàncies hem d’extremar les tasques de desinfecció i les mesures d’higiene. La
capacitat màxima dels temples ha d’estar publicada en un lloc visible.
Si un temple resultés massa petit per als fidels que acudeixen habitualment, convindrà
traslladar la celebració a un altre temple amb més aforament o multiplicar les
celebracions, per tal d’evitar aglomeracions. Hem de tenir cura especial en el cas dels
funerals, on fàcilment es sobrepassa l’aforament permès. Els rectors de les esglésies
són els responsables que es guardin escrupolosament totes aquestes normes
sanitàries.
En aquest nivell es recomana posposar les celebracions festives com casaments,
primeres comunions, batejos, etc.

2.- CATEQUESI: En aquest nivell d’alerta sanitària, els ensenyaments no reglats es
poden impartir en grups d’un màxim de 6 persones i al 50%, garantint sempre la
ventilació de el local. Això fa molt difícil que es pugui impartir presencialment la
catequesi. No obstant, seria convenient pensar alternatives perquè durant aquestes
setmanes no quedi paralitzada la activitat catequètica. On l’aforament ho permeti, es
podria unir la catequesi amb la Missa, dedicant un temps per a la catequesi abans de la
mateixa; si es possible, seria convenient facilitar materials o catequesis “on line”.

3.- JORNADES, CONFERÈNCIES: La realització de jornades, assemblees, conferències i
altres activitats similars queda prohibida en el nivell 4; es poden realitzar només
telemàticament.

4.- ACTIVITATS A LES CASES DE COLÒNIES: Si es tracta d’activitats dirigides per
monitors, al nivell 4 queden restringides a 6 persones en espais interiors i exteriors.
L’activitat no dirigida es redueix a el 50% de la capacitat de la instal·lació. Recomanam,
però, mantenir tancades les cases de colònies mentre duri aquesta fase d’alerta
sanitària.
Juntament amb el compliment d’aquestes mesures, no ens oblidem de resar molt
especialment durant aquests dies per demanar al Pare del cel que ens ajudi a donar
resposta a aquesta dolorosa situació que esteim vivint.

Ciutadella de Menorca 16 de gener de 2021

Hits: 60