Concurs vocacional 2023: “Atreveix-te a somiar”

Des del Secretariat Diocesà per les Vocacions es posa en marxa, un any més, el concurs vocacional de cartells i vídeos que aquest curs durà el lema “Atreveix-te a somiar” destinat als joves d’entre 12 i 16 anys.

L’objectiu del concurs és que els joves reflexionin sobre la grandesa del compromís, sobretot  en els diversos estats de la vida cristiana (matrimoni, sacerdoci, consagració) com a formes  concretes de realització del projecte de Déu en la pròpia vida; que puguin mirar el futur amb esperança sabent que són responsables del demà i que l’Església compta amb ells; que no es  deixin endur per les situacions de pessimisme que ens volen mantenir aturats i sense il·lusió, i que sembrin esperança per tot allà on vagin.

Bases del concurs

 1. Confeccionar un cartell o un vídeo a partir del tema proposat: Atreveix-te a somiar. Us pot ajudar la catequesi que us oferim i la cançó de Manuel Carrasco: No dejes de soñar. La trobareu a l’enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=gg7odj4FpVE
 2. Modalitat cartell: El cartell ha de constar d’una imatge fotogràfica i una frase o joc de paraules amb relació amb el lema del concurs. Els cartells s’han de presentar en format digital (JPG), amb la capacitat suficient per a 60 x 40 cm. (en vertical, no apaïsat) amb un mínim de 300 ppp i amb qualitat suficient.
 1. Modalitat vídeo: El vídeo ha de ser de creació pròpia, respectant els drets d’imatge. Han de tenir una durada màxima d’1,5 minuts, gravat en horitzontal i amb un format que sigui compatible i de bona resolució.
 2. Poden participar en el concurs al·lots/es de 12 a 16 anys.
 3. S’hi poden presentar fins a un màxim de dos cartells i/o vídeos inèdits (que siguin personals i no hagin sortit a públic) i realitzats específicament per al concurs.
 4. Els treballs s’han de presentar amb la fulla d’inscripció emplanada i la protecció de dades firmada pels pares o tutors legals que trobareu adjunta a aquestes bases.
 1. Els materials s’enviaran al següent correu electrònic: vocacions@bisbatdemenorca.org
 2. La data màxima per entregar els cartells serà el dia 1 de març de 2023
 3. El jurat estarà format pels membres del Secretariat per a les Vocacions i per algun membre de l’àrea del laïcat. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en aquestes
 4. L’entrega de premis per conèixer el guanyador/a, es durà a terme durant la Jornada diocesana de Joventut que serà el 18-19 de març de 2023. S’informarà de la data als participants.
 1. El cartell guanyador juntament amb els guanyadors d’edicions anteriors, s’exposaran en el Seminari Diocesà de Menorca i es remetrà còpia a totes les parròquies de la Diòcesi durant la Jornada Mundial de Pregària per les
 2. La dotació del premi és de 100 euros en material informàtic.
 3. Els treballs es podran utilitzar de la manera que el Secretariat ho cregui convenient, amb la menció, sempre, de l’autor o els
 4. Les persones que hi participin es responsabilitzen de complir les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge, i declaren de forma responsable que la difusió o la reproducció de l’obra en el marc de la promoció i la informació d’aquest concurs no lesiona ni perjudica cap dret de la persona concursant ni de terceres persones, i signaran un document que s’adjuntarà a aquestes
 5. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes.

Clica per accedir al document de la inscripció: Full d’inscripció i autorització cessió de dades

 

 

 

 

 

Hits: 61