Diumenge de la Paraula de Déu

“El fonament de tota espiritualitat cristiana autèntica i viva és la Paraula de Déu anunciada, acollida, celebrada i meditada en l’Església”, Benet XVI.

El Diumenge de la Paraula de Déu, proposat pel Papa Francesc en el III Diumenge del Temps Ordinari de cada any, recorda a tots, pastors i fidels, la importància i el valor de la Sagrada Escriptura per a la vida cristiana. El tema d’aquest any està pres de la Carta de Sant Pau Apòstol als Filipencs: Mantinguin ferma la Paraula de la Vida! (Cf. Fil 2, 16).

 A través de les lectures bíbliques proclamades en la litúrgia, Déu parla al seu poble i Crist anuncia el seu Evangeli. Crist és el centre i la plenitud de tota l’Escriptura: Antic i Nou Testament. Una de les parts essencials de l’Eucaristia és l’escolta de l’Evangeli, punt culminant de la Litúrgia de la Paraula. El Diumenge de la Paraula de Déu es planteja com una iniciativa pastoral de Nova Evangelització, amb l’objectiu d’animar a la responsabilitat dels creients en el coneixement de la Sagrada Escriptura i en mantenir-la viva mitjançant un treball permanent de transmissió i comprensió, capaç de donar sentit a la vida de l’Església en les diverses condicions en què es troba.  La formació dels cristians és essencial per relacionar-nos íntimament amb Déu, ser estimats per Ell i estimar-lo, conèixer-lo sempre més i escoltar la seva Paraula. En aquest sentit, són importants la reflexió, la pregària, el silenci i la lectura de l’Evangeli cada dia per aprofundir en el nostre diàleg amb Déu.

 

Hits: 49