El grup de joves universitaris reflexiona sobre els drets dels infants

El grup, coordinat per Maria Dolors Amat, continua reunint-se de forma virtual per a compartir moments de reflexió i pregària col·lectiva. En el context de les festes de Nadal van expressar la seva preocupació per les mancances que sofreixen nombrosos infants “ancorats en els últims esglaons de la societat, a causa de la pobresa, la immigració i les injustícies”. Malauradament són molts els perills que afecten als fillets: tràfic i prostitució de menors, l’assetjament i l’explotació sexual, el treball infantil.

En aquest sentit, van ressaltar els perills d’un fenomen que és relativament nou, anomenat “sharenting”, que consisteix en documentar diàriament el dia a dia dels fillets a les xarxes socials. El grup va mostrar la seva preocupació davant aquesta moda tan estesa, que afecta a la privacitat i la integritat de la vida familiar: “Per què les persones som capaces d’atemptar contra el dret a la intimitat, a la seva pròpia imatge i a la dignitat dels nens i nenes?”. També van destacar que alguns pares aprofiten aquesta exposició a les xarxes per obtenir un rendiment econòmic, exhibint una infància perfecta i materialista. És fonamental recuperar la moral i els valors ètics per protegir els drets dels infants. Aquesta reflexió els va portar a “pensar en les escenes que ens presenten els evangelistes sobre la vida de Jesús infant. Ha de néixer en una cova, per llit té una menjadora perquè els seus pares no han  tingut lloc a l’hostal (Lc 2, 1-7). La història s’està repetint en les pasteres que arriben al nostre país i als camps de refugiats”. Jesús i els seus pares també van ser immigrants, no ho oblidem.  Des del Bisbat valoram la gran capacitat de reflexió d’aquest grup, abordant tot tipus de qüestions i problemes socials sempre sota la mirada de Jesús i l’Evangeli.

Hits: 35