La Catequesi en temps de pandèmia

“No prengueu res per al camí: ni bastó, ni sarró, ni pa, ni diners, i no us endugueu dos vestits” (Lc 9,3) Aquest temps de pandèmia s’ha convertit per a la catequesi en un temps de purificació de molts costums adquirits i en un moment oportú per a descobrir l’essencialitat de la Paraula de Déu com a centre inspirador i motor de la catequesi. Durant els mesos de gener i febrer, a causa de la dificultat de realitzar les sessions presencials per mor de la pandèmia, les diverses parròquies han cercat camins alternatius per ajudar a les nostres famílies de catequesi a avançar en aquest procés de coneixement i enamorament de Jesús.  Amb aquesta finalitat, els diferents grups s’han servit d’un gran nombre de recursos: enviament de materials per internet, fer la catequesi connectats de forma on-line, trobades en grups reduïts o activitats semipresencials.  Un denominador comú en totes les propostes ha estat la centralitat de l’Eucaristia com a moment fonamental per alimentar la nostra fe personalment i com a comunitat cristiana. En definitiva, podem dir que aquest desert que estem creuant ha provocat que descobrim l’essencialitat de l’acte catequètic i com Simó Pere dirigim la nostra mirada al Mestre i li diguem: “Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna” (Jn 6,68).

Vicent Llabrés- Secretariat de Catequesi i Iniciació Cristiana

Hits: 23