La Diòcesi crearà una escola d’Agents de Pastoral Laics

Hits: 8

Les persones laiques que desitgin formar-se com a Agents de Pastoral disposaran d’una escola bàsica el pròxim curs. Així es va acordar en el Consell Pastoral Diocesà de maig. En concret, la formació es dividirà en tres trimestres, dos de formació general i un tercer de formació específica i anirà dirigida especialment a catequistes, personal i voluntaris de Caritas i als joves.

Aquesta acció respon a la voluntat de l’Església d’obrir portes a la participació i implicació de tots els creients en el dia a dia de la Diòcesi, en sintonia amb el Pla Pastoral. L’altre compromís acordat en la reunió també té relació amb un altre objectiu del Pla d’aquest curs, el de ser una Església que acull. En aquest sentit es va decidir prioritzar accions d’acollida a les persones, als visitants i a les persones més necessitades i a obrir els temples a la societat.

El Consell Pastoral Diocesà va servir també per a valorar el Pla Pastoral de Menorca i la iniciació cristiana. Per una banda el Sr. Bisbe Mons. Francesc Conesa va presentar el resum de l’Avaluació del Pla durant el present curs i que s’havia realitzat a partir d’un qüestionari a totes les parròquies i comunitats de la Diòcesi. Per altra banda, el director del Secretariat de Catequesi va presentar un resum de l’enquesta d’iniciació cristiana a Menorca contestada per totes les parròquies i especialment els catequistes. Amb els resultats de l’enquesta es procedirà a la valoració d’un directori i a establir normes d’actuació sobre la iniciació cristiana a la nostra Diòcesi que es durà a terme durant el pròxim curs.