La Pastoral Obrera de tota l’Església

Hits: 6

Arran del 25è aniversari de la publicació del document “La Pastoral Obrera de tota l’Església”, publicat per la Conferència Episcopal Espanyola el novembre de 1994, va tenir lloc el divendres 15 de novembre, al Seminari Diocesà, una xerrada-col•loqui amb el títol “Cristians en el treball: Res a dir? Res a fer?”, on Mn. Pepe Rodado, director del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya, va fer una síntesi del punts més importants d’aquest document.

Per la gran majoria de persones, el treball és el mitjà que sosté econòmicament la família i, quan aquest hi manca, o es té precàriament, tot els altres camps es veuen afectats.

Hem de ser conscients de que, com Església, tot el que deixam de dir o de fer en aquest camp, queda sense fer. Hem de valorar els grups i moviments de la pastoral obrera, que evangelitzen dins el món del treball. Ens hem de demanar: Sabem que s’està fent a la nostra Diòcesi, a les nostres parròquies, en el camp de la pastoral obrera? Puc jo com a membre de l’Església dir o fer alguna cosa concreta?

 

Maria Josep Contreras