Mor el P. Juan José Genovard Clar, missioner menorquí dels Sagrats Cors

Amb dolor i esperança cristiana, acomiadem al P. Juan José Genovard Clar, M.SS.CC.,  natural de Maó (1932), que el passat 11 de juliol va passar a la casa del Pare a l’edat de 89 anys. Va viure els seus últims anys a la residència que les Germanetes dels Ancians Desemparats tenen a Cupey (San Juan de Puerto Rico). Els Missioners dels SS.CC. de la Delegació del Carib, familiars i amics   preguen i agraeixen una oració perquè el Pare Déu el tingui en els seus braços.

A la Diòcesi de Caguas (Puerto Rico) va destacar per impulsar el Projecte de Renovació Parroquial (Nova Imatge de Parròquia), el projecte de Renovació Diocesana (pla diocesà de pastoral), el disseny i implantació del Centre Diocesà de Formació, l’escola de pares i mares, el programa prematrimonial “Estimant”, l’Escola del Diaconat Permanent, els tallers de treball en equip i moltes altres obres. Va ser un veritable mentor de generacions, renovador de processos i estructures en l’espiritualitat de comunió.

Descansi en pau.

Hits: 38