Nomenaments Eclesiàstics

Amb data de 7 de juny de 2021, el bisbe Mons. Francesc Conesa ha fet els següents nomenaments:

*Mn. Joan Francesc Camps Serra: Rector de la parròquia de Sant Rafel, de Ciutadella de Menorca.

*Mn. Joan Francesc Camps Serra: Rector de l’ermita de Sant Joan de Missa i responsable de la gestió i administració de la casa de colònies annexa.

*Mn. Florenci Sastre Portella: Rector de l’església del Sant Crist i Consiliari de la Confraria del Sant Crist dels Paraires, de Ciutadella de Menorca.

*Mn. Florenci Sastre Portella: Vicari de la parròquia de Sant Francesc d’Assis,  de Ciutadella de Menorca.

*Mn. Florenci Sastre Portella: Capellà suplent de les Germanes Clarisses, de Ciutadella de Menorca.

*Diaca Permanent Guillem Ferrer Monjo: Consiliari del Centre Catequístic de Sant Miquel, de Ciutadella de Menorca.

*Diaca Permanent Guillem Ferrer Monjo: Diaca Cooperador de la Parròquia de la Mare de Déu del Roser, de la Catedral de Menorca.

Hits: 99