Pregària dels estudiants sobre el medi ambient

El 23 de desembre va tenir lloc a la parròquia de St. Esteve de Ciutadella la primera trobada d’estudiants cristians amb l’objectiu d’acollir els universitaris que durant l’any són fora de Menorca. En un espai de pregària i reflexió sobre el medi ambient, els universitaris escoltaren el missatge del Papa Francesc «PREGAR PER LA CREACIÓ» on ens encoratja a cuidar de la Terra com una herència comuna, remarca la fragilitat del planeta i ens engresca a cuidar la Creació rebuda com un do.

Els joves varen expressar el seu parer sobre el respecte a la natura de Menorca i la incidència que els nostres fets tenen sobre l’illa. La trobada acabà amb frases com la de St. Francesc d’Assís: «Comença fent els que és necessari, després el que és possible, i sense adonar-te estaràs fent l’impossible» i la del Sant Pare: «Estimats joves, l’Església necessita el vostre entusiasme, les vostres intuïcions, la vostra fe. I quan arribeu on nosaltres escara no hem arribat, tingueu la paciència per esperar-nos». Amb aquesta trobada, el nou Secretariat de Pastoral Universitària, inicia a Menorca les accions envers els joves que ja està duent a terme fora de l’illa.

Hits: 27