Renovació del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

NOTA DE PREMSA

El Bisbe de Menorca, amb data del 18 de setembre, ha procedit a la renovació del Consell Diocesà d’assumptes econòmics, per un període de cinc anys, segons la composició següent:

Mons. Francesc Conesa Ferrer, Bisbe

Mn. Gerard Villalonga Hellín, Vicari General

Sr. Joan Mir Llorens, Ecònom Diocesà, amb veu però sense vot.

Mn. Joan Tutzó Sans, escollit pel Consell Presbiteral,

Sra. Eulàlia Brondo Jover,

Sr. Jaume Faner Gomila,

Sra. Clara Fullana Faner,

Sr. Miquel Pons Canet,

Sr. Ramón Sintes Olives,

Sr. Llorenç Taltavull Sintes,

Aquest Consell quedarà constituït a la primera reunió que siguin convocats.

El Consell diocesà d’assumptes econòmics és un organisme, de caràcter col·legial, que té com a finalitat col·laborar amb el Bisbe diocesà en l’administració de tots els béns temporals de la diòcesi i en la vigilància del patrimoni sotmès a la seva cura i jurisdicció

I d’acord amb l’Estatut de la Cúria Diocesana de Menorca, es procedeix a la constitució de l’Oficina de Transparència i Rendició de Comptes, per un període de cinc anys, segons la composició següent:

Mn. Gerard Villalonga Hellín, Vicari General

Mn. Antoni Fullana Marqués, Director del Gabinet de Comunicació

Sr. Joan Faner Salord

Sr. José Maria Goñalons Coll

Sr. José Antonio Pérez Pérez

Aquesta Oficina quedarà constituïda a la primera reunió que siguin convocats.

L’oficina de transparència i rendició de comptes té com a objectiu impulsar mesures de transparència i bon govern a la diòcesis de Menorca i a la resta d’entitats que depenen d’ella. Aquesta oficina és un òrgan d’assessorament, suport tècnic, coordinació i tutela al qual estan sotmeses totes les entitats subjectes al Bisbe de Menorca.

Ciutadella de Menorca, 21 de setembre de 2020

 

 

 

Hits: 68