Trobada dels voluntaris de Càritas Menorca

Fa uns dies a l’església de Sant Cristòfol des Migjorn Gran es va celebrar la Jornada Diocesana de Càritas Menorca amb la participació dels voluntaris del serveis de Càritas parroquials. La jornada va començar amb una pregària organitzada per la comunitat parroquial d’Es Migjorn i,seguidament, el director de Càritas Menorca, Gabriel Pons, va explicar els resultats de l’enquesta realitzada l’any passat per elaborar el nou pla estratègic de l’entitat diocesana.

Després va ser el torn del bisbe Francesc, qui va presentar els objectius pastorals d’aquest curs, enguany sota el lema “Una Església samaritana, al servei de la persona humana”.  El pla pastoral d’aquest curs ens convida a posar-nos al servei de les persones més vulnerables, les que viuen en soledat, la gent gran, els malalts, els presos i els refugiats. També el Papa Francesc posa de manifest aquestes necessitats en la seva nova encíclica Fratelli Tutti (germans tots) .  Finalment, els responsables de Càritas van donar a conèixer la situació del servei d’aliments i d’acollida i les últimes dades de l’activitat del Fons de Solidaritat, tants els donatius que s’han rebut com les ajudes concedides a les persones que ho han necessitat. Gràcies a la gran feina dels voluntaris i a la solidaritat de tots seguim ajudant a totes les persones i famílies que ho necessiten.

Hits: 15