Trobada formativa de les confraries al Santuari de la Mare de Déu del Toro

Dissabte 8 de febrer va tenir lloc al Toro la trobada de formació organitzada per el Secretariat diocesà de confraries i pietat popular, en la qual hi van participar el germans majors i altres membres de quasi bé totes los confraries. El capellà mallorquí Josep Adrover, amb gran experiència pastoral i curial, va parlar sobre la importància d’aquestes associacions, recalcant la seva inserció dins l’Església local. La formació, la caritat, la celebració i la pregària constitueixen els pilars que fonamenten la seva actuació. Els confrares, a través del seu testimoni públic de fe, contribueixen a fer present la dimensió religiosa enmig dels nostres pobles i ciutats.

Mn. Joan Tutzó, com a director d’aquest Secretariat diocesà, va explicar de quina manera els confrares poden coordinar, acompanyar i ajudar les confraries de la Diòcesi. Finalment, el Sr. Bisbe, va agrair la presència dels confrares, la tasca del Secretariat i la xerrada de Mn. Josep Adrover. Abans de marxar, el Secretariat va oferir als presents un aperitiu per facilitar un temps de germanor i de diàleg.