25 places per a formar-se com a monitor/a de lleure

Els Escoltes de Menorca obren les inscripcions al curs que oferiran a partir del 14 de setembre

L’Escola de Formació d’Escoltes de Menorca ha programat un curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure Infantil i Juvenil. Es durà a terme a Es Mercadal, als locals de l’escola d’adults, a partir del pròxim dia 14 de setembre i  consta de dues parts, una teòrica de 150 hores (majoritàriament en caps de setmana), i una pràctica de 160 hores.

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

 

REQUISITS
S’han de tenir 18 anys complerts o complir-los durant 2019 i no estar inscrits en el Registre central de delinqüents sexuals.
A més, s’ha de complir algun dels requisits següents:
Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes professionals.
Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional o d’una formació professional bàsica.
Tenir superada la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.
Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys o de 45.

INSCRIPCIONS
El termini d’inscripcions és del 15 d’agost al 4 de setembre.
Es poden fer presencialment a la seu d’Escoltes de Menorca, a la Plaça Reial, 10 baixos dreta de Maó (dilluns a divendres de 9 a 13 h) o per correu electrònic a formacio@escoltesmenorca.org.

El full d’inscripció es pot descarregar a la web dels Escoltes.

Les places són limitades a 25 alumnes i el preu és de 360 €, que inclou les classes teòriques, pràctiques i tutories personalitzades, a més d’assegurances d’accidents i responsabilitat civil, estades a casats i la tramitació de la titulació.