Campanya de Mans Unides 2020

El nostre Bisbe Mons. Francesc ha fet una reflexió amb motiu de la Campanya de Mans Unides contra la fam en el món que enguany porta el lema “Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu”. 

A continuació podeu llegir l’escrit complet dirigit als diocesans:

POBRESA I CRISI MEDIAMBIENTAL

Una de les principals causes de la pobresa i la fam que pateixen moltes persones són els desastres ecològics. Les regions més pobres del planeta es veuen especialment afectades pels efectes de la degradació mediambiental. L’ésser humà i la terra van units de manera que, quan s’explota la terra, el primer que pateix és l’ésser humà. Ho ha dit amb claredat el Papa Francisco: “L’ambient humà i l’ambient natural es degraden junts” i, per això, “els més greus efectes de totes les agressions ambientals dels els pateixen la gent més pobra” (Laudato si ‘, 40) .

Això és el que ens recorda la Campanya de Mans Unides d’aquest any, amb aquest lema provocador: “Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu”. Certament tots estem exposats a les conseqüències de la deterioració de l’entorn, però no són els països més benestants els que més pateixen. És precisament a les regions més empobrides del planeta on la pèrdua de biodiversitat, la sobreexplotació de recursos, la contaminació i la insalubritat provoquen pobresa, malalties i fam. A més, l’augment de les inclemències meteorològiques (huracans, tempestes, sequeres extremes) està posant en perill la vida de milions de persones.

No podem romandre indiferents i passius davant d’aquest desastre. La nostra societat ha de reaccionar fent front tant a la crisi humana com a la crisi ecològica, perquè totes dues estan unides. Com s’explica a l’encíclica Laudato si ‘, “no hi ha dues crisis separades, una ambiental i una altra social, sinó una mateixa i complexa crisi socioambiental. Les línies per a la solució requereixen una aproximació integral per combatre la pobresa, per tornar la dignitat als exclosos i simultàniament per tenir cura de la natura “(n. 139).

En aquesta línia se situen les propostes de Mans Unides. La primera manera de col·laborar és ajudant a finançar els projectes que presenten i que van dirigits, en bona mesura, a tenir cura del medi ambient i, d’aquesta manera, afavorir les condicions de vida de les poblacions més vulnerables. Promoure l’agricultura familiar, la gestió integral dels recursos naturals (reforestació amb espècies locals, gestió de l’aigua) i el desenvolupament de sistemes de producció i consum respectuosos amb el medi ambient és una forma excel·lent de lluitar contra la fam i les causes.

La segona línia de col·laboració exigeix un esforç més gran, perquè requereix que modifiquem el nostre estil de vida actual, basat en el consum compulsiu i egoista. Sabem que aquest estil de vida és insostenible i, si no canvia, serà molt difícil salvar el planeta de la destrucció. Hem d’apostar per una manera alternativa d’entendre la qualitat de vida, on es fomenti la sobrietat i la capacitat de gaudir amb poques coses. Al mateix temps, hem d’obligar els polítics a prendre seriosament el problema socioambiental  i a implicar-se en propostes globals i en polítiques a llarg termini que responguin a la veritat de la naturalesa i de l’ésser humà i que tinguin en compte no els interessos privats sinó l’interès comú.

“Col·laborar està a la teva mà”, afegeix el lema d’aquesta Campanya. Tots podem fer alguna cosa, si volem, per pal·liar aquest maltractament de la planeta que fa patir a tantes persones.

+ Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

 

 

Hits: 30