Celebració del 75è aniversari de la Capella Davídica

Durant el mes de gener la Capella Davídica va realitzar 4 concerts a diferents municipis de l’illa per celebrar amb el seu públic el seu 75è aniversari. Des de la seva fundació el 1944 és la coral mixta de la nostra Catedral, tenint un paper molt important en les celebracions religioses anuals de la Diòcesis de Menorca. Els concerts, que es van celebrar per commemorar aquest aniversari, van oferir un repertori molt variat: temes més nous i amb una sonoritat contemporània, cants més alegres, amb nadales com “Adeste Fideles”, “Santa Nit” o “El Noi de la Mare” i peces clàssiques de Morten Lauridsen, Bernat Vivancos, de Sebastian Bach, entre d’altes. També es va celebrar una conferència a càrrec del senyor Biel Julià, el qual, va fer un ampli repàs a la història i trajectòria de la Capella: els seus directors, juntes directives, presidents i cantaires que hi han participat i que encara hi participen.