Comença la setmana de pregària per la Unitat dels Cristians

Autor: Jesús Llompart Díaz

Del 18 al 25 de gener se celebra mundialment la pregària per la Unitat dels Cristians. Fa més de seixanta anys es va iniciar aquest moviment de Pregària. A poc a poc s’ha anat prenent consciència que era tot el món cristià que estàvem implicats. El mal ens el fèiem nosaltres mateixos i de nosaltres havia de sortir la petició a Déu Pare, d’una vertadera reconciliació. A casa nostra la Pregària de la Unitat se celebra des de fa més de Seixanta anys. Amb aquesta pregària volem complir el desig de Jesús, fet pregària ardent al Pare, en el darrer sopar: “Que tots siguin u, com Tu i Jo som u”.

La petició de Jesús se’n torna manament i eina imprescindible si volem realitzar la nostra missió. La Missió de la Sortida Evangelitzadora. Tenim un sol Déu, un sol Senyor i una sola Paraula per anunciar: l’Evangeli de Jesús. No hi podem anar cadascun mostrant un rostre diferent de Déu i un missatge distint ni amb desconfiança els uns dels altres.
El camí ecumènic ha sigut llarg i serà, probablement, llarg. Potser molta gent no ha sabut dels passos donats. Certament que en algunes regions s’ha treballat i viscut molt intensament la germanor entre cristians.

A escala general marquem tres vies de treball:

– En primer lloc per l’exercici de la caritat ecumènica entre els caps de les diferents confessions. Recordam les trobades dels Papes recents des de Pau VI amb els Patriarques ortodoxos i els Presidents de les Esglésies Luteranes.

-En segon lloc, s’ha avançat a escala doctrinal. Els diàlegs teològics han permès aproximacions en punts que semblava que estàvem ten i ten lluny els uns dels altres. És representatiu el document Luterano-catòlic “Del conflicte a la Comunió” (2017).

– En tercer lloc a nivell de base. La relació d’amistat, de pregària conjunta i de col·laboració fraterna entre fidels de les diverses confessions, és un aspecte tant o més important que els altres dos. El resultat més significatiu i gratificant, dels darrers temps, és la fraternitat recobrada; ens hem redescobert com a germans en Crist.

A la nostra diòcesi cada parròquia celebrarà la Pregària de la Unitat en l’Eucaristia. I el dissabte dia 26, a la capella de Sta. Margarita des Castell, hi haurà una pregària ecumènica amb les comunitats anglicana i catòlica, a les 17 h.

Hits: 32