Comunicat del Bisbat de Menorca

A continuació, els exposem les mesures que recomana seguir el Bisbat de Menorca als fidels cristians, a través del següent comunicat de premsa publicat en català i en castellà:

COMUNICAT DEL BISBAT DE MENORCA

MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT L’EXPANSIÓ DEL CORONAVIRUS

A Menorca, gràcies a Déu, encara no s’ha diagnosticat cap cas d’infecció per coronavirus.  Però això no ens eximeix de prendre les mesures de prevenció que recomanen les autoritats sanitàries.

Recordam el valor d’exemplaritat al que esteim especialment obligats els ciutadans cristians. Per tant, tots els fidels: clergues, religiosos i laics hem de complir tot allò que es recomana a favor del bé comú de la societat i de les persones, ara mateix les normes d’higiene que afecten tant a les persones com als domicilis.

Dins d’aquest marc de prevenció, fins que no passi aquesta situació, es retirarà l’aigua beneïda de les piques a les nostres esglésies, el signe de la pau es farà amb una inclinació de cap i tampoc es donaran a besar  imatges i creus. Al mateix temps, es recomana rebre la comunió en la mà.

I, sobretot, hem d’insistir en la pregària personal i comunitària perquè es freni  l’avanç del contagi i les persones malaltes recuperin la salut. Ho posam especialment a les mans de Maria, en la seva advocació de “salut dels malats”, perquè tots els seus fill gaudeixin de salut de cós i d’ànima.

Ciutadella de Menorca, 5 de març de 2020

 

COMUNICADO DEL OBISPADO DE MENORCA

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS

En Menorca, gracias a Dios, aún no se ha diagnosticado ningún caso de infección y contagio por coronavirus, pero esto no nos exime de tomar las medidas de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias.

Recordamos el valor de ejemplaridad al cual estamos especialmente obligados los ciudadanos cristianos. Por tanto, todos los fieles: clérigos, religiosos y laicos, tenemos que cumplir todo aquello que se recomienda a favor del bien común de la sociedad y de las personas, como son las normas de higiene que afectan tanto a las personas como a los domicilios.

Dentro de este marco de prevención, hasta que no pase esta situación, se retirará el agua bendita de las pilas de nuestras iglesias, el signo de la paz se hará con una inclinación de cabeza y no se darán a besar imágenes y cruces. Al mismo tiempo, se recomienda recibir la comunión en la mano.

Y, sobre todo, tenemos que insistir en la oración personal  y comunitaria para frenar el contagio y para que las personas contagiadas recuperen su salud. Ponemos esta situación y nuestras oraciones en manos de María, en su advocación de “salud de los enfermos”, para que todos sus hijos gocen de salud de alma y cuerpo.

Ciutadella de Menorca, 5 de marzo de 2020