Cristians a Síria

El passat dissabte, dia 16 de Novembre, a la parròquia de Sant Esteve, ens vam reunir una gran grup de joves de primer de Confi rmació del nostre Arxiprestat de Ciutadella. Aquell capvespre vam tenir entre nosaltres una jove, Ariadna Blanco, ella fa feina per una organització que es diu “l’Església necessitada“. A partir d’aquí ens va posar un power point per donar-nos a conèixer la situació actual dins Síria per totes aquelles persones que son catòliques i davant l’assetjament
dels terroristes, no poden dir ben fort, noltros som de fe catòlica i ens dèiem cristians. Ella ens
va explicar la gran difi cultat que tenen per poder arribar a ells.

Els joves van disfrutar de la seva presència i després de haver acabat la xerrada vam poder gaudir
d’una celebració ben viscuda per part de tots ells. Gràcies Ariadna pel teu testimoni i, gràcies a totes les comunitats i catequistes que vau participar d’aquesta trobada, que va ser un moment molt polit, perquè es van trobar joves de diferents comunitats parroquials i van veure que no eren el únics que volen donar testimoni de la seva presència dins l’Església de Menorca.

Sebastià Bosch,
Preparador Catequesi 1 Confirmació