Pregària ecumènica a Maó

El dissabte 9 de novembre, a les 12 del migdia, a l’Església de la Comunitat Evangèlica de Maó, ens vam reunir un bon nombre de persones de les tres confessions presents a Menorca, com
són l’Anglicana, l’Evangèlica i la Catòlica.

El motiu de la trobada va ser el 20è aniversari de la Doctrina de la Justificació de la Fe, un acord fi rmat el 31 d’octubre de 1999. L’acte va comptar amb la presència del Sr. Bisbe Francesc, com també del Pastor Evangèlic Sr. Josué i del Pare Anglicà Sr. Paul. L’oració va consistir en una salutació trinitària, amb la lectura de parts del manifest subscrit per les tres confessions organitzadores, un salm resat per tots el presents i la intervenció de cada un dels pastors participants. També es va escoltar un himne, interpretat amb la col·laboració inestimable de tres musics de l’Església Evangèlica, i es va acabar l’oració amb unes pregàries, resant el Parenostre i
la benedicció final.

Després vam tenir moments d’intercanvi de salutacions entre les persones assistents per reforçar les relaciones personals entre tots nosaltres. Hem de tenir present que la pròxima cita serà el
proper mes de gener, amb la setmana de pregària per la unitat dels cristians.

 

Isabel Marquès

Hits: 14