XLIX Assemblea Ordinària Escoltes de Menorca

El 25 d’octubre tingué lloc la XLIX Assemblea Ordinària d’Escoltes de Menorca, presidida pel seu president, Carlos López, acompanyat de l’equip diocesà. Es va aprovar el pla anual del curs 19-20, destacant la gestió de l’associació de la forma més austera possible, consolidar els elements bàsics de mètode amb tots els agrupaments, col•laborar a la recerca de nous caps i responsables,
amb una diada del cap prevista per a finals de març de 2020.

Es va aprovar el pla de formació pel curs 2019-2020, i es preveuen realitzar 3 formacions internes,
com el curs de maneig d’extintors, la trobada “Brancaco” i una formació en valors. També s’informà que està en marxa el curs de monitor/a de temps lliure que ha tingut molt bona acceptació.

Es comptà amb la presencia de representants del Fòrum ETS Menorca, per explicar a què es
dedica l’entitat, ja que un dels punts de l’ordre del dia era la incorporació d’Escoltes de Menorca
al fòrum, fet que va ser aprovat pel plenari. En donar per fi nalitzada l’assemblea, es va
gaudir d’una bereneta de coques i pastes preparada per l’AE Federico Pareja.

Escoltes de Menorca