Restauració de l’absis de l’Església de Santa Maria de Maó

El 29 d’octubre va començar la restauració de l’absis de l’altar major de l’església de Santa Maria de Maó, una zona greument afectada per les fi ltracions d’aigua procedents de la rosassa i de la coberta del temple. L’any 2010 es van reparar aquests elements per aturar les fi ltracions, però, l’aigua que es va fi ltrar, va causar taques i despreniments que van afectar la volta, danyant també
l’ornament artístic fi ns el dia d’avui. Aquests treballs de restauració, que segueixen el projecte de l’arquitecte Jesús Cardona, inclouen la recuperació d’aquest elements artístics els quals daten dels anys 1811 i 1812. S’ha col·locat una gran tela blanca per tal que les misses es pugin celebrar amb normalitat. Està previst que aquestes obres estiguin acabades abans de Setmana Santa.

Hits: 8