Diàleg del bisbe Mons. Francesc a Ciutadella sobre l’economia de l’Església

Divendres 4 de juny es va celebrar un nou diàleg amb el bisbe Mons. Francesc, en aquest cas a la Sala Bisbe Vila del Bisbat. El nostre bisbe va explicar el funcionament de l’economia de l’Església i, de forma especial, la de la diòcesi de Menorca.

Francesc va explicar que l’Església necessita comptar amb mitjans materials per a complir i dur a terme la seva missió evangelitzadora-pastoral i caritativa-social. En aquest sentit, va detallar que els fons de l’Església provenen de les aportacions directes i voluntàries dels fidels (col·lectes, donatius, herències…), de l’assignació tributària, és a dir, marcant la X a favor de l’Església a la declaració de la renda els contribuents aporten part dels seus imposts a donar suport a la tasca de la nostra Església. També els fons arriben de subvencions públiques (manteniment patrimoni religiós i cultural, ensenyament, etc.).

En el cas de la nostra Diòcesi (les parròquies i el Bisbat), l’assignació tributària suposa al voltant del 30% dels ingressos i les aportacions dels fidels el 32%, el 25% procedeix de patrimoni (lloguers, ingressos financers) i al voltant del 13% procedeixen d’altres serveis i subvencions.

La Diòcesi gestiona uns 3 milions d’euros aproximadament, mentre que Càritas té un pressupost similiar, al voltant dels 3 milions d’euros. La nostra Església dedica aquests diners a diferents accions: la sustentació del clergat, la retribució del personal seglar que hi ha a la Cúria, conservació d’edificis i despeses de funcionament (patrimoni religiós) , accions pastorals tant a nivell diocesà com a les parròquies (culte, catequesi, etc.), obres assistancials i aportancions a Càritas i aportacions a l’Església universal (Mans unides, missions).

Referent a les immatriculacions, Mons. Francesc va explicar que la nostra diòcesi va immatricular en el seu moment els temples i les cases parroquials. “En fer-ho, no es va adquirir la seva propietat, sinó que es va reconèixer públicament el que ja era sabut per tot”, va ressaltar.

Així mateix, va especificar que l’Església no paga l’IBI com tampoc ho fan altres confessions, ONG, associacions, fundacions, institucions. La Llei de Mecenatge que es va aprovar l’any 2002 “reconeix que hi ha multitud d’associacions, institucions o fundacions que realitzen una gran tasca que beneficia tota la societat i l’Estat els dona suport no cobrant-los l’IBI”. Aquest fet demostra que no hi ha cap règim especial, únic o diferent per a l’Església. .

Finalment, el bisbe Francesc va destacar que el sosteniment de l’Església correspon a tots els cristians (importants els donatius de forma regular a les parròquies, la X a la declaració de la renda, el portal web “Dono a mi Iglesia”, etc.) i va explicar el procés de transparència que totes les diòcesis impulsen cada any per donar a conèixer als fidels i tota la societat l’economia de l’Església (què ha rebut, què ha destinat a cada acció). Seguir creixent en transparència és essencial per mostrar el que és i fa l’Església.

 

 

 

 

 

Hits: 50