Donació d’un gran fons documental a l’Arxiu Diocesà

L’Arxiu Diocesà de Menorca ha vist ampliat el seu fons documental amb un gran nombre de documents de gran rellevància històrica i cultural. Aquests documents són part d’un fons documental que  l’escriptora Margarita Caules ha donat a l’Arxiu Diocesà de la nostra illa. L’entrega es va dur a terme fa uns dies a l’Arxiu amb l’assistència de l’escriptora, el bisbe Francesc i l’arxiver Marc Pallicer.

Margarita Caules ha fet donació del  llegat Esteban Amengual Begovich, un mariner menorquí que va arribar a les Filipines a bord de les seves naus, el qual va redactar diferents cròniques sobre aquests viatges. També s’han donat a l’Arxiu els documents de quan es van fer les primeres cases del Lloc de Sa Torre i, finalment, una sèrie de documents sobre Teodoro Ládico, polític nascut a Maó, que va ser consol grec a les Illes i ministre d’Hisenda durant la Primera República.  Tots aquests documents queden dipositats a l’Arxiu per al seu estudi, catalogació i custòdia, disponibles per als investigadors que ho sol·licitin i, també, a l’abast de la gent que estigui interessada a consultar i conèixer més sobre aquests personatges que formen part de la història menorquina.

Hits: 59