Els seminaristes de la nostra diòcesi comparteixen un dies de convivència

Iniciant el mes d’agost els seminaristes ens hem trobat per a compartir un dies, en clau de convivència i aprofundir en el ministeri sacerdotal.

El primer dia, ens vérem amb Mn. Josep Manguàn,  qui ens va ajudar a endinsar-nos en la importància de la litúrgia de les hores i així prendre consciència  que les tasques pastorals han d’estar en profunda compenetració amb la pregària personal diària. També vàrem tenir ocasió de reflexionar sobre els Salms i com introduir-los dins de la nostra vida quotidiana, açò a càrrec de Mn. Joan Febrer. Ens va fer bé, especialment, el dia de recés que ens va impartir el Senyor Bisbe, Francesc Conesa, qui ens introduí en l’espiritualitat de Sant Joan d’Àvila i en el  seu estil de ministeri sacerdotal el qual destacà per la seva tasca evangelitzadora i el seu esperit de servei desinteressat als altres. A més d’aquestes activitats vàrem compartir espais de tertúlia amb un grup de joves i matrimonis dels EMD per tal de dialogar constructivament sobre la missió que ha d’assolir el prevere en la comunitat parroquial i els reptes que té en aquest moment de la història. Finalment, per concloure la trobada vàrem participar a la pregària missionera al Santuari del Toro, la qual ens va moure a tenir un esperit obert a la missió que el Senyor ens encomani en el futur ministeri presbiteral, ja sigui en una porció del Poble de Déu de la nostra diòcesi de Menorca o en un altre indret del món.

Toni Salord Camps, seminarista

Hits: 138