Es publica el llibre «Homenatge a Josep Salord i Farnés. Textos i estudis»

El filòleg maonès Ismael Pelegrí i Pons, que també és membre de la Secció de Llengua i Literatura de l´IME (Institut Menorquí d’Estudis),  acaba de publicar el llibre «Homenatge a Josep Salord i Farnés. Textos i estudis», un llibre que és fruit de les jornades d’estudi i d’homenatge que el propi institut va dedicar el 2018 a aquesta figura cabdal de la cultura menorquina en un període clau com fou la dictadura franquista. Coincidint amb el cinquantenari de la seva, es publica aquest volum que aborda els àmbits d’actuació del prevere, historiador i filòleg ciutadellenc, i que també inclou una sèrie de documents que volen contribuir a ampliar el coneixement que fins ara es tenia de Salord i Farnés i de l’època en què desenvolupà la seva tasca aquest menorquí il·lustre.

 

Hits: 19