Festivitat de la Verge Miraculosa

L’Associació de la Medalla Miraculosa (AMM) va celebrar la festivitat de la Verge Miraculosa amb un solemne Tríduum a l’església de Sant Josep de Maó, els dies 25, 26 i 27 de novembre.
La celebració va ser presidida per Mn. Jesús Llompart Díaz i va comptar, un any més, amb una gran
assistència de devots, els quals, juntament amb els membres de l’AMM de Maó, Es Castell, Alaior, Es Migjorn, Visita Domiciliària i Germanes, van omplir la nostra capella. L’últim dia es van repartir entre els assistents les medalles de la Verge que prèviament havien estat beneïdes.

Milagros Florit, presidenta AMM

Hits: 16