Formació Vida Creixent

El 28 de novembre va tenir lloc al Centre de Convencions des Mercadal la Jornada Diocesana de Formació de Vida Creixent, a la qual, van assistir uns 60 integrants del Moviment Cristià.

La ponència va ser a càrrec de Mn. Joan Febrer Rotger, rector de la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries. Aquesta va portar el lema “Què es creure? Com créixer en la fe?” I es va dividir en deu apartats com la fe en Déu no es pot reduir, creure en Déu és seguir-lo, la fe i les seves obres, la fe alimentada i celebrada o la fe, l’esperança i la caritat.

Durant cada apartat es van fer unes reflexions amb cites dels Llibres Sagrats, que, amb un llenguatge clar i senzill, van captar l’atenció dels assistents. Va ser un capvespre molt agradable i enriquidor, amb un clar missatge evangèlic per a la gent gran, la qual aporta a la societat i a l’Església la seva fe, la seva saviesa i la seva experiència. Després d’escoltar les paraules de Mn. Febrer, els assistents es van sentir amb més ganes de ser membres actius de l’Església, amb una fe que creix contínuament al llarg de les seves vides.