Jornada pels afectats de la pandèmia

La Comissió Executiva de la Conferència Episcopal ha proposat a totes les diòcesis d’Espanya, la celebració d’una Jornada pels afectats de la pandèmia, que tindrà lloc el dia 26 de juliol, festa de Sant Joaquim i Santa Anna, patrons de la gent gran, el grup social més colpejat per la malaltia, o el dia 25, solemnitat de Santiago apòstol, patró d’Espanya.

Aquesta jornada inclourà la celebració de l’eucaristia, oferint-la pel descans etern de tots els difunts i el consol i esperança del seus familiars. Al mateix temps, està previst donar gràcies per tota la feina i el sacrifici realitzat per tantes persones durant el temps de pandèmia i pregar d’una manera especial per la gent gran i les residències d’ancians. Aquesta celebració desijta també demanar la llum, comunió i entrega fraterna davant la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia i el confinament.

Així mateix, la Comissió permanent celebrarà l’eucaristia pels difunts de la pandèmia, si les
circumstàncies sanitàries ho permeten, a la catedral de l’Almudena (Madrid) coincidint amb
la reunió prevista per als dies 6 i 7 de juliol a Madrid.

D’altra banda, cada bisbe diocesà veurà la conveniència de celebrar l’eucaristia pels difunts de la pandèmia en les seves diòcesis en la data que consideri oportuna. També algunes diòcesis han previst per a les pròximes setmanes, la celebració d’exèquies pels preveres que han mort en aquest temps.