La Catequesi: un servei a Déu i a la comunitat

El dissabte vam viure una jornada important amb la celebració del dia de la Catequesi. Aquesta celebració suposa posar de manifesta la gran entrega dels i les catequistes en la transmissió de la fe a fillets, joves i adults. A les misses es van llegir diferents pregàries i es va fer una menció especial al servei que fan tots ells dins la nostra comunitat cristiana.

La Catequesi és un moment essencial per aprofundir en la nostra fe i conèixer plenament a Jesús. En aquest creixement personal, els catequistes ens ajuden a sembrar la llavor de la fe, una fe que hem d’anar enfortint al llarg de la nostra vida. Des del Bisbat volem agrair a tots els catequistes la seva dedicació acompanyant cada setmana als nostres fillets, joves, i, també, als adults en aquest camí de formació espiritual i humana. Com va expressar el Papa Francesc el 2018: “Ser catequista és una vocació. Estigueu atents, no he dit fer de catequista, sinó ser-ho, perquè involucra la vida. És portar a la trobada amb Jesús amb les paraules i amb la vida, amb el testimoni “.

Hits: 81