Menorca missionera en temps de dificultat

Benvolguts preveres, diaques, voluntaris:

La tradició missionera de Menorca és llarga en el temps i profunda en les seves arrels. Pels motius que tots coneixem, aquest any no podrem tenir ni xerrades ni col·lecta, però de cap manera podem renunciar a demanar-vos que pregueu intensament pels nostres missioners, i per tots els missioners que es troben a diferents parts del món. Les raons són moltes i diverses, perquè en aquesta circumstància hem d’afegir les dificultats que la pandèmia genera sobretot als països més pobres a les pròpies dels territoris de missió.

 A l’Equador s’han hagut de multiplicar els subsidis d’alimentació; al Perú i Bolívia es troben amb moltes dificultat per cobrir les necessitats bàsiques i una mascareta és quasi un objecte de luxeal Senegal s’han suspès els cultes i les classes a les escoles; a l’Amazònia s’han tancat les fronteres, i els missioners, com la resta de persones han de restar confinats a casa, els que en tenen. Podríem seguir enumerant casos i coses que els nostres missioners ens han explicat. Alguns han demanat ajuda per alguna situació concreta. Però sobretot, hem d’alçar la nostra pregària, per mediació de la Mare de Déu, per tal que protegeixi els missioners i els encoratgi per a seguir fidels ajudant els més febles, els més necessitats.

Menorca ha de continuar sent missionera en temps de dificultat, i potser, caldrà ser més generosos que mai, encara que la col·lecta a les parròquies aquest any no es faci. Els missioners necessiten la nostra pregària i la nostra cooperació. Si algú vol fer un donatiu, serà ben rebut.

El nombre de compte del Secretariat Diocesà de Missions és aquest:

ES60 2100 0061 4302 0067 0462

A la vostra disposició,
Joan Manuel Mercadal Victory
Director del Secretariat Diocesà de Missions.