Solemnitat de la Mare de Déu del Toro 2020

Avui, 8 de maig, Festivitat de la Mare de Déu del Toro, patrona de Menorca, el bisbe Mons. Francesc ha presidit l’Eucaristia, que s’ha celebrat a les vuit del capvespre, al Santuari de la Mare de Déu del Toro, la qual els fidels han pogut seguir de forma online des de casa.

A continuació, us deixam l’homilia del bisbe Francesc, que podreu llegir tant en català com en castellà.

Català

MARE DE DÉU DEL TORO

Santuari del Toro, 8 de maig de 2020

Cada any esperam amb alegria aquest dia, per a celebrar junts la festa de la nostra Mare, la Mare de Déu del Toro. Però enguany ha estat diferent, perquè la pandèmia que inesperadament es va fer present enmig de les nostres vides ens ha fet sentir de manera especial la necessitat de cercar la protecció i empar de María i d’acostar-nos a ella per a trobar refugi sota el seu mantell.

El Covid-19 ens ha fet més conscients de la nostra vulnerabilitat. Quan confiàvem que la ciència i la tècnica tenien la resposta per a tot, ens donam compte que un organisme a penes perceptible amenaça la nostra vida i la de moltes persones i trastoca els plans de nacions senceres. En la nostra fragilitat i desemparament acudim a Ella sabent que és mare dels desemparats i auxiliadora nostra, està sempre pendent de nosaltres. A cada moment de la seva vida contemplam que el cor de María desborda sempre misericòrdia i creim que també ara ho continua fent a favor nostre.

La crisi sanitària ha omplert de dolor al nostre poble. És un drama terrible haver de deixar a les persones estimades morir en la soledat, sense l’afecte dels seus essers estimats. És una tragèdia realitzar funerals quasi clandestinament i no poder viure el dol acompanyat. Com ho és també la impotència de les famílies i dels mateixos metges i el personal sanitari davant aquesta malaltia. En aquests moments de dolor ens acostam a Ella, perquè curi les ferides del nostre cor amb la seva tendresa de mare. Ella es va mantindre dreta al costat de la creu del Senyor i ella continua estant aquí, al costat de les creus dels homes, dels llits dels nostres malalts que lluiten des de la soledat contra la pandèmia. Quan el dolor envaeix les nostres vides, la sentim més mare que mai, consoladora i refugi nostre. Ella sempre amb el seu amor matern ajuda a cicatritzar les ferides del cor.

Aquesta crisi ens ha fet ser també més conscients que tots formam una gran família, que la humanitat sencera és una família, en la qual uns depenem dels altres. Sense l’ajuda i col·laboració de tots, no es pot vèncer el Covid-19. Aquesta malaltia no respecta països, cultures, ni maneres de vida. Seria una pena que no aprenguérem a obrir camins de fraternitat entre els homes, que continuàrem alçant murs entre nosaltres. Contemplar a María com a mare de tots els homes, com la nova Eva, que obre pas a una nova humanitat, ens ajuda a descobrir els vincles que hi ha entre nosaltres i a treballar a favor de la fraternitat entre els homes.

El Covid-19 i el temps de confinament ha suposat un canvi dràstic i inesperat en les nostres vides. Durant els dos darrers mesos hem hagut de prescindir de moltes coses que abans ens semblaven importants. Les nostres agendes repletes de cites s’han demostrat inútils, perquè salvar el bé preuat de la vida ha exigit confinar-se en les nostres cases. Crec que això a tots d’alguna manera ens ha fet pensar en quines coses són vertaderament importants en la nostra vida, en quins són els autèntics valors, els que no caduquen, aquells que perduren per sempre. M’agradaria que la fi del confinament no fos simplement una retornar a la vida anterior. Seria una pena que no cresquérem com a societat abandonant la superficialitat i frivolitat de molts plantejaments per a posar profunditat en els fonaments. En aquestes circumstàncies dirigim la nostra mirada a la Mare, perquè ens ensenyi els seus secrets i ens mostri com podem meditar totes les coses en el cor –com va fer ella- i com podem aprendre a contemplar des de l’interior tot el que ens succeeix. Verge del Toro, donau-nos  profunditat en la nostra vida! Ensenyau-nos a destriar on radiquen els valors que són eterns!

Ens temem que el fet d’haver detingut l’activitat econòmica durant tant de temps tindrà unes conseqüències molt grans, provocant el tancament d’empreses, la pèrdua de molts llocs de treball i la consegüent falta de recursos per a moltes famílies. A la nostra illa pot ser molt greu, perquè un estiu sense  turisme portarà un llarg hivern de dificultats per a moltes persones i famílies. Tot això ens convida a ser solidaris, a treballar entre tots perquè creixi i s’escampi la riquesa de la nostra terra i a no desatendre el clam dels més pobres. Com a cristians ens veiem en l’obligació de secundar i impulsar totes les iniciatives que cerquen el bé dels més febles. Des de la Diòcesi hem creat un Fons de solidaritat postcovid-19, però hi ha també altres iniciatives que valoram i recolzam. Hem de ser sensibles com a societat al sofriment dels més vulnerables; no podem donar-los l’esquena ni abandonar-los a la seva pròpia sort. Tampoc seria just que ens tancàrem en el nostre petit món, perquè més enllà de les nostres fronteres hi ha molta gent que pateix. La mare de Jesús és mestra en l’art de la misericòrdia; ella ens ensenya a abandonar egoismes i entregar-nos amb generositat a tots, com va fer ella amb Isabel, amb els seus amics de Canà i amb els deixebles del seu Fill. María ens ensenya a tenir un cor generós que ens porta a compartir el que tenim per a alleujar el sofriment d’altres persones.

Finalment, li demanam a María que ens mostri a Jesús. Aquesta és la petició més important que feim a la Mare: que ens ensenyi a estimar  Jesús, el seu Fill, i a seguir el seu Evangeli. Sense Ell la nostra vida llangueix, la nostra societat viu desorientada, el nostre món manca de llum. Necessitam avui més que mai la presència de Crist en la nostra vida. Mirant a la imatge de la nostra patrona advertim que ella ho porta als seus braços i ho assenyala amb la seva mà, com dient: feis el que Ell us digui, perquè Ell és el camí, la veritat i la vida. Que la Verge del Toro ens condueixi a Crist, llum de la nostra existència i goig de les nostres ànimes.

Aquest vespre només he pogut venir un servidor a honrar a la Mare, però sé que ho faig en nom de molts menorquins que l’estimen i que en aquests dies de pandèmia l’han invocada, han sentit la seva companyia i han gaudit del seu consol. Esperem que ben prest tots puguem sortir de les nostres cases i pujar al seu Santuari per a dir-li: Gràcies, Mare; us estimam; no ens abandoneu ni ara ni mai.

Castellà

MARE DE DÉU DEL TORO

Santuari del Toro, 8 de maig de 2020

Cada año esperamos con alegría este día, para celebrar juntos la fiesta de nuestra Madre, la Mare de Déu del Toro. Pero este año es especial, porque la pandemia que invadió de pronto nuestras vidas nos ha hecho sentir de modo especial la necesidad de buscar el amparo de María y de acercarnos a ella para encontrar refugio bajo su manto.

El Covid-19 nos ha hecho más conscientes de nuestra vulnerabilidad. Cuando confiábamos en que la ciencia y la técnica tenían la respuesta para todo, nos dimos cuenta de que un organismo apenas perceptible amenaza nuestra vida y la de muchas personas y trastoca los planes de naciones enteras. En nuestra fragilidad y desamparo acudimos a Ella sabiendo que es madre de los desamparados y auxiliadora nuestra. En cada momento de su vida, el corazón de María estuvo lleno de misericordia y así lo sigue estando.

La crisis sanitara ha llenado de dolor a nuestro pueblo. Es un drama terrible tener que dejar a las personas amadas morir en la soledad, sin el cariño de sus seres queridos. Es una tragedia realizar funerales casi clandestinamente y no poder vivir el duelo acompañado. Como lo es también la impotencia de las familias y de los mismos médicos y el personal solitario ante esta enfermedad. En estos momentos de dolor nos acercamos a Ella, para que sane las heridas de nuestro corazón con su ternura de madre. Ella se mantuvo erguida junto a la cruz del Señor y ella sigue estando ahí, junto a las cruces de los hombres, las camas de nuestros enfermos y la soledad de los que luchan contra la pandemia. Cuando el dolor invade nuestras vidas, la sentimos más madre que nunca, consoladora y refugio nuestro. Ella siempre con su amor materno ayuda a cicatrizar las heridas del corazón.

Esta crisis nos ha hecho ser también más conscientes de que todos formamos una gran familia, de que la humanidad entera es una familia, en la que unos dependemos de los otros. Sin la ayuda y colaboración de todos, no se puede vencer al Covid-19. Esta enfermedad no respeta países, culturas, ni modos de vida. Sería una pena que no aprendiéramos a abrir caminos de fraternidad entre los hombres, que siguiéramos levantando muros entre nosotros. Contemplar a María como madre de todos los hombres, como la nueva Eva, que abre paso a una nueva humanidad nos ayuda a descubrir los vínculos que hay entre nosotros y a trabajar a favor de la fraternidad entre los hombres.

El Covid-19 y el tiempo de confinamiento ha supuesto un cambio drástico e inesperado en nuestras vidas. Durante los dos últimos meses hemos tenido que prescindir de muchas cosas que antes nos parecían importantes. Nuestras agendas repletas de citas se han demostrado inútiles, porque salvar el bien preciado de la vida ha exigido confinarse en nuestros hogares. Creo que esto a todos de alguna manera nos ha hecho pensar en qué cosas son verdaderamente importantes en nuestra vida, en cuáles son los auténticos valores, los que no perecen, aquellos que perduran para siempre. Me gustaría que el fin del confinamiento no fuera simplemente una vuelta a lo anterior. Sería una pena que no creciéramos como sociedad abandonando la superficialidad y frivolidad de muchos planteamientos para poner profundidad en las bases. En estas circunstancias dirigimos nuestra mirada a la Madre, para que nos enseñe sus secretos y nos muestre cómo podemos meditar todas las cosas en el corazón –como hizo ella- y cómo podemos aprender a contemplar desde el interior todo lo que nos sucede. ¡Madre del Toro, danos profundidad en nuestra vida! ¡enséñanos a discernir dónde están los valores que son eternos!

Nos tememos que el hecho de haber detenido la actividad económica durante tanto tiempo tendrá unas consecuencias muy grandes, provocando el cierre de empresas, la pérdida de muchos empleos y la consiguiente falta de recursos para muchas familias. En nuestra isla puede ser muy grave, porque un verano sin apenas turismo traerá un largo invierno de dificultades para muchas personas. Todo ello nos invita a ser solidarios, a trabajar entre todos para que crezca la riqueza de nuestra tierra y a no desatender el clamor de los más pobres. Como cristianos nos vemos en la obligación de apoyar e impulsar todas las iniciativas que busquen el bien de los más débiles. Desde la Diócesis hemos creado un Fondo de solidaridad postcovid-19, pero hay también otras iniciativas que valoramos y apoyamos. Hemos de ser sensibles como sociedad al sufrimiento de los más vulnerables; no podemos darles la espalda ni abandonarlos a su propia suerte. Tampoco sería justo que nos cerráramos en nuestro pequeño mundo, porque más allá de nuestras fronteras hay mucha gente que sufre. La madre de Jesús es maestra en el arte de la misericordia; ella nos enseña a abandonar egoísmos y entregarnos con generosidad a todos, como hizo ella con Isabel, con sus amigos de Caná y con los discípulos de su Hijo. María nos enseña a tener un corazón generoso que nos lleva a compartir lo que tenemos para aliviar el sufrimiento de otras personas.

Finalmente, le pedimos a María que nos muestre a Jesús. Esta es la petición más importante que hacemos a la Madre: que nos enseñe a amar a Jesús, su Hijo, y a seguir su Evangelio. Sin Él nuestra vida languidece, nuestra sociedad vive desorientada, nuestro mundo carece de luz. Necesitamos hoy más que nunca la presencia de Cristo en nuestra vida. Mirando a la imagen de nuestra patrona advertimos que ella lo lleva en sus brazos y lo señala con su mano, como diciendo: haced lo que él os diga, porque él es el camino, la verdad y la vida. Que la Virgen del Monte Toro nos conduzca a Cristo, luz de nuestra existencia y gozo de nuestras almas.

Esta tarde sólo he podido venir yo a honrar a la Madre, pero sé que lo hago en nombre de muchos menorquines que la aman y que en estos días de pandemia la han invocado, han sentido su compañía y han gozado de su consuelo. Esperamos que pronto todos podamos salir de nuestras casas y acercarnos a su Santuario para decirle: gracias, Madre; te queremos; no nos abandones ahora ni nunca.