Nova sessió de l’Escola d’Agents de Pastoral

El passat dissabte, 17 d’abril, en una jornada matinal freda i plujosa, va tenir lloc a la Parròquia de Sant Martí d’Es Mercadal la segona sessió de l’Escola Bàsica d’Agents de Pastoral que, en el present curs, té com objecte d’estudi principal l’Antic i el Nou Testament. Com a  continuació de la primera sessió, Diego Dubón i Teresa Jansà, en aquesta ocasió, se van centrar en els principals trets característics del Nou Testament i la seva composició.

Els ponents iniciaren la seva exposició parlant del marc geogràfic de Palestina en temps del Nou Testament, de la seva situació política, social i econòmica, i de l’ambient religiós que caracteritzava aquell període. Després de referir-se als orígens del cristianisme, analitzaren les peculiaritats dels evangelis de Mateu, Marc, Lluc i Joan i de les respectives comunitats a les quals anaven dirigits. A la tercera sessió, prevista per al dissabte, 22 de maig, se completarà la matèria d’estudi amb Els Fets dels Apòstols, les Cartes de Sant Pau i l’Apocalipsi.

 

Hits: 25