Peregrinació a la terra de Jesús

Un grup de 47 menorquins van participar aquesta primavera en la peregrinació a Terra Santa organitzada per la parròquia del Roser, vinculada a La Catedral de Menorca. Va ser una intensa experiència bíblica i d’alegre convivència.

El marc geogràfic i l’aproximació història els van possibilitar entendre millor els orígens de la nostra fe cristiana i la persona de Jesús de Natzaret.
Van pujar des de Tel Aviv, per la ‘Via Maris’, fins a la Galilea. Allà van visitar la muntanya del Carmel, Natzaret, Cannà, la muntanya de les Benaurances i el Tabor, Cafarnaum i Tabga. Baixaren per la vall del Jordà fins al desert i la Mar Morta. De Judea visitaren Jericó, Betlem, Ain Karen i, sobre tot, Jerusalem.

La celebració de l’eucaristia, la reflexió i la pregària en els llocs més importants de la vida de Jesús va ser una important experiència espiritual per a tots els participants.

Hits: 9