Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat

L’Església celebra la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat des de 1914. És sempre una ocasió per a expressar la nostra preocupació per les diferents categories de persones vulnerables en moviment; per a resar pels desafiaments als quals s’enfronten i per a sensibilitzar sobre les oportunitats que ofereixen les migracions.

Per a 2019, el Papa Francesc va triar el tema “No es tracta només de migrants”, per a mostrar-nos les nostres febleses i perquè ningú quedi exclòs de la societat, ja sigui un ciutadà resident de llarga durada, o un nouvingut.

Tu pots ajudar-nos a superar la por amb l’esperança!

Cada mes, la campanya ofereix reflexions, aprofundiments i recursos per a la promoció d’activitats pastorals sobre temes de la JMMR, que abordaran diversos subtemes amb diferents textos i imatges.

No se trata solo de migrantes. También se trata de nuestros miedos.

 

No se trata solo de migrantes. También se trata de la caridad.

Nuevo Mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

Vídeo del Papa “Contra la tracta de persones”