Segon Diàleg del Bisbe Francesc amb els menorquins

El bisbe de Menorca Mons.Francesc continua amb el cicle de diàlegs amb la societat menorquina per a reflexionar sobre assumptes religiosos, educatius i socials.

El divendres 28 de febrer el nostre Bisbe Mons.Francesc va dur a terme el segon diàleg d’aquest curs amb els menorquins a la parròquia de Santa Eulàlia d’Alaior, sota el títol: “Qui ha d’educar els nostres fills?” El Bisbe va afirmar que els primers responsables de l’educació són els pares, ja que “és un dret essencial i insubstituïble que són cridats a defensar i que ningú no hauria de pretendre treure’ls. “És un dret original que correspon als pares pel fet d’haver engendrat als fills. Qui engendra una vida, ha de sostenir-la i educar-la”, va afegir el Bisbe de Menorca.

Així mateix, va manifestar que l’educació dels fills ha de ser integral, incloent coneixements, valors, espiritualitat i creences, i, que en la visió cristiana de la vida, hi ha dos elements essencials de l’educació: l’amor i la llibertat. Això, inclou el dret d’educar en consciència, d’acord amb els valors i conviccions dels pares, respectant que la formació religiosa i moral correspon als pares.

El nostre Bisbe també  va fer referència a la llibertat per escollir el centre educatiu que els pares prefereixin, amb aquestes paraules: “la llibertat educativa és conseqüència del dret primer dels pares a educar“.  Va assenyalar que en la seva missió educadora els pares necessiten la col·laboració de l’Estat, de l’Església i, en general, de la societat, però respectant sempre el principi de subsidiarietat, és a dir, “l’Estat està al servei de la família, que és la cèl·lula bàsica de la societat i no pot anul·lar els seus drets ni ha d’assumir  normalment les seves funcions”.

També va referir-se a la funció de l’Estat en materia d’educació, indicant que “els poders públics han de cuidar l’educació i garantir un bon nivell cultural de la població, perquè només una bona educació garanteix el funcionament de la societat“. Per això, va indicar, correspon a l’Estat els següents punts: garantir un sistema educatiu de qualitat per a tots, garantir el dret dels pares a triar un centre educatiu d’acord amb les seves idees i conviccions, establir els nivells bàsics d’ensenyament, promoure una educació en llibertat que afavoreixi la tolerància i la pau i actuar de manera subsidiària quan la família no pot garantir l’educació dels fills. Així mateix, Mons.Francesc va recordar que, al menys des del segle XVIII, s’observa una tendència dels poders públics a assumir de forma cada vegada més exclusiva la funció educativa l’Estat, el qual pretén imposar principis o criteris morals i que l’educació referent a temes com l’origen de la vida humana, la sexualitat, les creences religioses o els valors morals correspon als pares.