Recés per a catequistes

El dissabte 29 de febrer va tenir lloc al Santuari de la Mare de Déu del Toro el recés de quaresma dirigit als catequistes de la nostra diòcesi. En aquesta ocasió, el lema de la trobada va ser “Catequistes, companys de camí” que va ser dirigit per Mn. Llorenç Sales, delegat de l’àrea de l’Anunci. La jornada es va iniciar amb uns moments de pregària comunitària, després de la qual, Mn. Sales partint de l’episodi del llibre dels Fets dels Apòstols, que narra la trobada entre Felip i l’eunuc, va anar introduint als assistents quina havia de ser l’espiritualitat del catequista, basada en la pròpia experiència de Jesús ressuscitat i mostrant, a la llum del text , quina hauria de ser la dinàmica de trobada i acompanyament del catequitzant.

Després d’un espai de silenci per a la pregària personal, el bisbe Francesc va presentar a les catequistes les línies generals i el fonament pastoral del futur nou Directori diocesà per a la pastoral de la iniciació cristiana. Tot seguit, el director del SDC va explicar als assistents quin era l’itinerari proposat per aquesta etapa de creixement en la fe. Ara són els diversos equips de catequistes que, en les seves respectives parròquies, han d’estudiar aquest document per apropiar-se’l i fer les propostes que considerin oportunes per adequar-lo a la nostra realitat diocesana.

Secretariat de Catequesi