Síntesi de la fase diocesana del Sínode 2021-2023

La fase diocesana del Sínode a Espanya ha implicat durant aquestes mesos de discerniment, escolta i diàleg unes 220 mil persones, amb més de 14 mil grups que s’han format a les parròquies, congregacions religioses, Càritas diocesanes, moviments laïcals, etc.

A l’Assemblea Final del Sínode celebrada l’11 de juny es va posar de manifest el desig de seguir caminant junts per a construir una Església més viva, alegra i al servei de la missió. En aquest sentit, aquests són els punts més importants que s’extreuen d’aquest procés sinodal:

Conversió personal. Renovar la nostra trobada personal amb Jesús és el punt de partida. Donar prioritat a la pregària, als sagraments, a la participació activa a les celebracions.

Formació. Essencial per a madurar i créixer en la fe. Imprescindible impulsas processos formatius per als laics que condueixin a un compromís transformador de la realitat, amb una forta presència de la Doctrina Social de l’Església. La falta de compromís amb la formació porta una fe dèbil, plena de mancances, que dificulta donar testimoni d’ella, perquè es percep inseguretat, por i falta de preparació per al diàleg.

Litúrgia. Celebracions que toquin l’ànima dels fidels, repensar el paper de les homilies com a element fonamental per a entendre la celebració i per a la formació dels laics.

Paper de la dona en l’Església. Imprescindible la seva presència en els òrgans de responsabilitat i decisió de l’Església.

Clericalisme bilateral. Evitar un excés de protagonisme dels preveres en detriment de la presència dels laics en l’Església.

-Acollida i Discerniment. Important que l’acollida estigui més cuidada en el cas de les persones que necessiten d’un major acompanyament per circumstàncies familiars (persones divorciades i que s’han tornat a casa), orientació sexual, etc.  L’Església lluny de quedar-se en col·lectius identitaris, ha de mirar, acollir i acompanyar a cada persona en la seva situació concreta.

D’altra banda, el discerniment és essencial per a realitzar la necessària conversió a l’Església i que el Poble de Déu fortaleixi la seva presència com a deixebles missioners. Aquest discerniment ens porta a descobrir el pla i la voluntat de Déu per a cada persona, a través de l’escolta de la Paraula de Déu en un clima de pregària.

-Pastoral familiar i joves. La família és un àmbit prioritari per a l’evangelització. Preocupació per l’escassa presència i participació dels joves en la vida i missió de l’Església.

Continuïtat del procés. Com ja es va viure amb el Congrés de Laics (2020) i ara amb la fase diocesana del Sínode, és fonamental seguir creixent en sinodalitat a nivell diocesà i parroquial: plans diocesans, consells parroquials i d’assumptes econòmics, etc. Així mateix, desenvolupar i augmentar el nombre de ministeris formalment reconeguts per als laics: ministres de litúrgia, de la Paraula, de Càritas, de visitadors, de catequistes, etc.

 DESCARREGA LA SÍNTESI FINAL DEL SÍNODE

 

 

 

 

Hits: 23