Una mirada a la missió des de la Sagrada Escriptura

En el context de la Jornada de Menorca Missionera, el 10 de maig, a les dependències del Bisbat, els membres i els voluntaris del Secretariat Diocesà de Missions van participar a una jornada de formació a càrrec del prevere missioner Manolo Bonet.

L’objectiu de la formació va ser redescobrir la importància de conèixer la Bíblia i la vida de Jesús per a fer la missió. Els cristians hem de tenir molt present la Paraula de Déu, perquè és on veim el testimoni de Jesús, que va realitzar diferents accions humanes i evangelitzadores que ens inspiren i ens mouen a ser els seus deixebles missioners. 

A partir de la meditació de diferents textos bíblics, es va manifestar que, des del principi de les Escriptures, Déu sorprèn a les persones i que la seva crida sempre és novetat, que ens fa posar la nostra mirada en les necessitats del nostre món. Manolo Bonet va subratllar l’actitud més important dels missioners: educar-se no sols per a parlar de Jesús, sinó ser un reflex d’Ell. Es va obrir un espai de diàleg per a reflexionar què ens diu en aquest moment la Paraula de Déu, com podem sorprendre a l’estil de Jesús i ser els seus testimonis.

També es va fer una dinàmica per a reflexionar sobre el sentit i la importància de la missió per a cadascun dels assistents, els referents que tenen en l’àmbit de la missió, activitats i experiències del Secretariat que els han fet créixer, etc. 

Hits: 58