Admissió a les ordres sagrades de Toni Salord i Jaume Denclar

Aquest cap de setmana l’Església de Menorca ha viscut amb molta alegria la celebració del ritu d’admissió a les ordres sagrades dels seminaristes Toni Salord i Jaume Denclar. L’admissió a les ordres sagrades és un ritu de benedicció solemne de la vocació que el bisbe Mons. Francesc va concedir a Toni Salord, el dissabte capvespre a la Catedral de Menorca, i a Jaume Denclar, aquest diumenge matí a la parròquia del Roser des Castell.

En la seva homilia, Mons. Francesc ha començat  recordant que l’evangeli d’aquest diumenge ens parla de les primeres trobades dels deixebles amb Jesús ressuscitat. La lectura de l’evangeli ens mostra com Jesús desitja fer-se present en la nostra vida: “La fe en Jesús és una gran llum que transforma la nostra mirada i ens fa descobrir que és viu, algú viu que ens estima i a qui podem estimar”.  Durant el temps de Pasqua som convidats a créixer en aquesta fe, que ens porta a una trobada profunda amb Crist, qui va lliurar la seva vida per nosaltres i que viu per sempre.

En aquest sentit, el bisbe ha expressat que, com amb els seus deixebles, l’encontre amb Jesús ressuscitat ens condueix a la missió, és a dir, a ser els seus testimonis, a comunicar l’alegria del Ressuscitat, que segueix present entre nosaltres.  Amb aquesta reflexió, es va dirigir especialment als dos seminaristes, Toni Salord i Jaume Denclar, destacant que la seva vocació neix “de la pròpia experiència de fe, d’encontre amb el Ressuscitat, que us condueix a desitjar posar tota la vostra vida al seu servei, per dur a terme la missió que Jesús ha confiat als deixebles“.

Francesc va expressar als dos seminaristes la necessitat de cuidar amb més intensitat la seva vocació,  amb l’ajuda del Seminari, dels companys  i de tota l’Església, sent important elseu creixement personal en dues direccions: d’una banda, “l’encontre amb Crist, que es produeix en la fe i es sustenta en la pregària confiada”, i, d’una altra, “el desig de portar Crist als germans, en el zel per l’Evangeli, perquè són molts els que els esperen en aquesta Església de Menorca”.

Així mateix, el nostre bisbe ha manifestat que l’Església com a comunitat és essencial per al nostre encontre amb Jesús i per a la missió, ella fa present a Crist a tots els racons del món. “La comunitat ens dona suport, ens ajudar a llançar-nos a l’aventura d’anunciar que el Crucificat és viu i que ens atorga a tots la seva misericòrdia i el seu perdó”.  Finalment, ha demanat molt especialment als fidels la seva pregària per a Toni Salord i Jaume Denclar i perquè altres joves escoltin la crida del Senyor. “Cada vocació és un do immens del Senyor“.

L’homila completa del bisbe Francesc disponible en el següent enllaç: https://www.bisbatdemenorca.org/les-paraules-del-bisbe/homilies/2021-04-10-11-Homilia-admissio-ordres-sagrades-Toni-Salord-i-Jaume-Denclar.pdf

Admissió a les ordres sagrades Toni Salord

Admissió a les ordres sagrades Jaume Denclar

 

Hits: 232