Assemblea Diocesana del Sínode

Dissabte 14 de gener va tenir lloc al Seminari Diocesà (Ciutadella) una Assemblea Diocesana del Sínode presidida per l’Administrador Diocesà, Gerard Villalonga.

Hi van participar representants de les diferents parròquies de Menorca. Després d’una pregària inicial amb el text d’Isaïes “Eixampla la teva tenda, que estenguin els teus envelats” (Is 54,2) i unes paraules de l’Administrador diocesà, la Secretària general María Victoria Aymerich va exposar les idees principals que es recullen en el Document de treball per a l’Etapa Continental (DEC).

Tot seguit, els assistents es van reunir en 5 grups per a reflexionar sobre les dades que ja es tenien i així elaborar per a la fase continental les prioritats: temes recurrents i crides a l’acció que Menorca pot compartir amb altres realitats eclesials europees.  L’Assemblea va finalitzar amb una posada en comú de les idees, coincidint els grups en gairebé totes les propostes: reapropiació de la dignitat comuna de tots els batejats, corresponsabilitat, transparència, paper de la dona a l’Església, acolliment i acompanyament als fidels, entre d’altres. Els propers dies els informarem de les conclusions.

Més informació  sobre la Fase Continental del Sínode al següent enllaç:  FASE CONTINENTAL SÍNODE (2021-2024)

Hits: 42