Caminar cap a una Església més sinodal i missionera

El 16 de març al matí, a les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro, va tenir lloc una nova sessió del Consell Pastoral Diocesà.

Després d’un moment de pregària i de l’aprovació de l’acta anterior, el següent punt de la reunió va ser respondre al qüestionari sobre el Sínode.

A la sessió constitutiva del Consell Pastoral Diocesà, que es va celebrar el 25 de novembre, ja s’havia tractat aquest tema, convidant els membres d’aquest consell a fer una lectura de l’informe de síntesi de l’Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, “Una Església sinodal en missió”, amb l’objectiu d’obrir un espai de reflexió en aquesta segona sessió.

Els membres es van organitzar en tres grups per a discernir sobre la importància de la sinodalitat, és a dir, caminar junts, diàleg i escolta real i profunda, i com impulsar-la en les comunitats parroquials i en la Diòcesi; la corresponsabilitat del Poble de Déu en la missió de l’Església i la renovació de les estructures i òrgans de decisió per a fer feina conjunta i respondre a les necessitats de les nostres comunitats. La pròxima sessió del Consell Pastoral Diocesà tindrà lloc el mes de juny.

Hits: 46