Dades d’ajudes concedides del Fons de Solidaritat durant el mes de maig

FONS EXTRAORDINARI DE SOLIDARITAT POSTCOVID-19

PROJECTE IMPULSAT PER LA DIÒCESI DE MENORCA I GESTIONAT PER CÀRITAS DIOCESANA

MAIG 2020

D’ençà de la posada en marxa del Fons Extraordinari de Solidaritat, des del Bisbat de Menorca oferim les dades del primer mes (des de l’inici de la Campanya).

D’aquest informe el que destaca són les ajudes que s’han concedit i els ingressos que s’han aportat. Cal assenyalar que, en aquest primer mes, hi ha hagut més ingressos que concessions. Tot i això, sabem que la repercussió d’aquests ajuts és a llarga distància i, a poc a poc, sorgiran moltes més necessitats.

DADES D’AJUTS CONCEDITS DEL FONS SOLIDARITAT BISBAT

 

ANY TIPUS D’AJUTS CONCEDITS QUANTIA TOTAL MENSUAL
2020      
MAIG subministres 2 417,87 € 9.578,37 €
lloguer 23 9.160,50 €

PER POBLACIONS                              

 

TIPUTS D’AJUTS

Ciutadella

Maó

Alaior

Es Mercadal

Ferreries

Sant Lluís

Es Castell

 Es Migjorn

MAIG

subministres 1 1
lloguer 11 2 1 4 5

 

 INGRESSOS/ CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE FONS

Dades a 2 de juny de 2020

 

Bisbat de Menorca                                               100.000,00

Donatius particulars Fons Social                        26.227,38

 

La complexa situació derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha fet que la diòcesi de Menorca posi en marxa el FONS EXTRAORDINARI DE SOLIDARITAT  POSTCOVID-19.

Aquesta iniciativa impulsada pel bisbe de Menorca, Mons. Francesc Conesa Ferrer, és per fer front a diverses situacions a què moltes persones i famílies s’enfronten per la falta de recursos econòmics i laborals.

Així, l’Església de Menorca, a través de Càritas Diocesana i de les Càritas Parroquials, des del primer moment ha posat tot l’esforç en intentar estar a prop de les famílies i les persones que sofreixen les conseqüències d’aquesta crisi, que és social i humana.

Amb aquesta idea de contribuir a reforçar la sortida a aquesta crisi,  l’Església de Menorca va decidir constituir un FONS DE SOLIDARITAT POSTCOVID-19 amb un aportació inicial de 100.000,00 €, que és gestionat per Càritas Diocesana de Menorca.

Els destinataris d’aquest fons són persones i famílies en risc d’exclusió social, sense ingressos, que no disposen de recursos suficients, o que han estat greument afectades per la situació de crisi econòmica ocasionada pel Covid-19.

Tipus d’ajuts

Les ajudes econòmiques són específicament per:

  • LLOGUER: de la vivenda habitual, lloc on resideix la persona/família, ja sigui un habitatge individual, compartit, habitació rellogada… (a valorar quantia i durada de l’ajut)
  • SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC: es podran pagar rebuts de llum en els casos de difícil justificació (que no tenen contracte, el rebut està a nom d’una altre persona…)
  • SUBMINISTRAMENT D’AIGUA: de la vivenda habitual (a valorar quantia i durada de l’ajut)

Hits: 74