El llegat Martorell s’incorpora a l’Arxiu Diocesà

El fons documental conegut com a “llegat Martorell” ja forma part de l’Arxiu de la Diòcesi gràcies a la generositat de la família Alejandre.

El general Luis Alejandre Sintes va formalitzar la donació d’aquesta compilació de documents, la majoria del segle XIX, a finals de març quan amb el Bisbe Francesc Conesa van subscriure el document de cessió a les dependències de l’Arxiu Diocesà en presència del vicari general Gerard Villalonga i l’arxiver i historiador Marc Pallicer.

Arran d’aquesta donació l’Arxiu Diocesà assumeix les tasques d’estudi, catalogació i custòdia del llegat, un procés que finalitzarà amb la digitalització dels documents custodiats fins ara per la família Alejandre, que durant anys va dur a terme funcions d’administració del patrimoni dels Martorell.

El Bisbe Francesc valora i agraeix la decisió d’Alejandre. Aquesta donació ajuda a enriquir els fons documentals de l’arxiu on, com declara, es garantirà la seva unitat i conservació.
El llegat Martorell, que inclou documents administratius i patrimonials d’entre els segles XVI i XX, es posarà a disposició d’investigadors i historiadors un cop s’hagin conclòs les tasques d’inventari.