“Familia Amoris Laetitia: any 2021-2022”

L’any de la “Familia Amoris Laetitia” és una iniciativa del Papa Francesc que es proposa arribar a totes les famílies del món a través de diferents propostes espirituals, pastorals i culturals, que es podran dur a terme a les parròquies, diòcesis, comunitats, moviments eclesials i associacions familiars. L’objectiu és oferir a l’Església oportunitats de reflexió i d’aprofundiment per viure la riquesa de l’exhortació apostòlica “Amoris Laetitia”, de la qual el 19 de març es van complir 5 anys des de la seva publicació. L’experiència de la pandèmia ha posat de relleu el paper central de la família com “Església domèstica” i la importància dels llaços comunitaris entre les famílies que fan de l’Església una “família de famílies”

Aquest any té com a objectiu principal difondre el contingut de l’exhortació apostòlica “Amoris Laetitia” amb actuacions a diferent àmbits, com poden ser:

  • Anunciar que el sagrament del matrimoni es un do que té, en si mateix, una força transformadora de l’amor humà.
  • Convertir a tots els membres de les famílies en els protagonistes de la Pastoral Familiar.
  • Conscienciar els joves de la importància de la formació en la veritat del Amor.
  • Ampliar la mirada i l’acció de la Pastoral Familiar per convertir-la en transversal i que inclogui als esposos, als joves, a les persones majors i les situacions de fragilitat familiar.

Secretariat de Família i Vida de la diòcesi de Menorca

 

Hits: 17