La Confraria del Sant Crist de Ciutadella celebra el 360 aniversari de la suor miraculosa de la seva imatge

La Confraria del Sant Crist dels Paraires de Ciutadella va celebrar, els passats dies 12, 13 i 14 de març, el tradicional Tridu en commemoració del 360 aniversari de la suor miraculosa de la imatge del Sant Crist.

La talla de Jesús crucificat, de gran valor artístic i històric, venerada a l’església del Sant Crist de Ciutadella, enguany, per mor de les restriccions d’aforament degut a la pandèmia, va ser  traslladada a la Catedral a fi de poder organitzar allà els actes litúrgics amb l’espai suficient per acollir a tots els devots del Sant Crist que hi volguessin participar.

Els dos primers dies del Tridu es va oferir la Missa pels confrares difunts del darrer any. Enguany, com a novetat, es van encendre unes espelmes personalitzades amb els noms de cada un dels membres difunts, de forma que, una volta acabada la cerimònia, cada espelmeta va poder ser recollida pels familiars.

El darrer dia, com ja sol ser habitual, el senyor Bisbe, Mons. Francesc Conesa, va presidir l’Eucaristia solemne, per concloure així els actes del Tridu. Cal destacar la nombrosa participació durant els tres dies del Tridu, evidenciant la gran devoció al Sant Crist que es viu a Ciutadella.

Hits: 32