Batejats i enviats: comença el mes missioner extraordinari

Amb el lema «Batejats i enviats» el papa Francesc ha convocat per aquest octubre el Mes Missioner Extraordinari en el centenari de la carta apostòlica Maximun illud del papa Benet XV, qui va voler donar a tota l’Església un fort impuls al compromís missioner d’anunciar l’Evangeli. Amb aquesta celebració el Sant Pare vol despertar la consciència de la missió ad gentes i reprendre amb un nou impuls la responsabilitat de tots els batejats en proclamar l’Evangeli.

El Sant Pare ha indicat quatre dimensions per a preparar i viure aquest Mes. La primera és la unió personal amb Crist que pot ser afavorida per mitjà de l’Eucaristia, la Paraula de Déu i la pregària personal i comunitària.
També cal aprofitar aquest temps per a la formació missionera: formació bíblica, catequètica, espiritual i teològica sobre la missió ad gentes.
Una tercera dimensió és el testimoni missioner recordant i actualitzant el testimoni de sants missioners, màrtirs de la missió i confessors de la fe.

I, finalment, en quart lloc, la caritat. Un signe de caritat fet ajuda com a suport material per a dur endavant l’immens treball d’evangelització i també com ajuda per a la formació cristiana de les Esglésies més necessitades.

Secretariat Diocesà de Missions

Programació Mes Missioner Extraordinari

Hits: 9