Vida Creixent pren impuls en l’Assemblea d’inici de curs

El nostre himne: un impuls a la vida

El Moviment de persones jubilades i grans, “Vida Creixent” de la diòcesi de Menorca, va celebrar el dia 24 de setembre l’Assemblea Diocesana, presidida per Mons. Conesa i amb assistència de la Comissió Diocesana, els Animadors dels Grups parroquials i els seus consiliaris, així com el consiliari del secretariat de la salut i gent gran.

Es va presentar l’opuscle “Per una vida creixent”, del pare claretià José Codina Farrés, per Mn. Joan Bosco Faner Bagur sota el lema “El nostre himne, un impulsa la vida”, que serà el material adequat per a la reflexió, la revisió de vida i la pregària de tots els que participen en les reunions de grup.

Mons. Conesa va exposar a l’Assemblea els canvis en l’organigrama de la cúria pastoral lligant aquest Moviment de Vida Creixent amb el Secretariat per a la Pastoral de la salut i de gent gran. Una altra iniciativa diocesana és el Congrés de Laics, que en aquests moments es troba en la fase diocesana, animant que com a laics col•laboram amb els grups parroquials i associacions de fidels i convidant-nos a l’acte del cap de setmana de la fase diocesana que tindrà lloc en aquest santuari el pròxim dia 12 d’octubre.

Finalment va anunciar l’inici de la visita pastoral, que iniciarà el mes vinent d’octubre a l’Arxiprestat de Llevant.

Grup Vida Creixent Menorca

Hits: 31